BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM


TAMAMI TURKCE

 KURAN 


DOSYA

KITAP

OKU
UCRETSIZ / BEDAVA 


Link e tıkla telefonuna indir internet olmasa da her yer de okuyabilirsin


KURAN.pdf

https://www.tekhakikat.com/KURAN.pdf

55,208510 MB

61.    Diyecekler ki : Rabb’imiz , bizi buna kim uğrattıysa onun ateşteki azabını iki kat et .

62.    Diyecekler ki : Ne oldu da kötü saydıklarımızı burada görmüyoruz 

63.    Onlarla alay eder dururduk . Yoksa gözümüzden mi kaçtılar ?

64.    İşte hak budur , cehennemlikler böyle çekişip duracaklar .

65.    De ki : Ben sadece bir korkutucuyum ; bir tek , her şeyden üstün olan Allah’tan gayri ilah yoktur ;

66.    Göklerin , yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabb’idir, üstün ve suçları örtücüdür.

67.    De ki: Bu , en büyük bir haberdir ,

68.    Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.

69.    Benim Mele-i Ala’daki tartışmadan hiç bilgim yoktu ,

70.    Benim apaçık bir korkutucu olmamdan sonra bana vahyedildi .

71.    Rabb’in meleklerine demişti ki: Ben balçıktan beşer yaratacağım.

72.    Onu tamamlayıp da ruhumdan üfürünce hepiniz yere kapanıp ona secde edin.

73.    Meleklerin hepsi secde etti,

74.    Yalnız İblis etmedi . Kibirlendi ve kafirlerden oldu .

75.    Dedi ki : Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir ?

76.    Kibirlendin mi , yoksa kendini yücelerden mi sandın?

77.    Dedi ki : Ben ondan hayırlıyım . Beni ateşten yarattın , onu çamurdan yarattın.

78.    Dedi ki: Buradan çık . Muhakkak ki sen taşlanmışsın.

79.    Din gününe kadar lanetim senin üzerinde olacaktır .

80.    Dedi ki : Tekrar kaldırılacakları güne kadar bana mühlet ver.

81.    Dedi ki: Mühlet verildi.

82.    Malum vaktin gününe kadar.

83.    Dedi ki : Senin izzetin hakkı için onların hepsini azdıracağım .

84.    Halis kullarından gayri.

85.    Dedi ki : Bu gerçek , Ben de gerçek olarak söylüyorum ki, andolsun ki cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduracağım.

86.    Dedi ki: Sizden bir karşılık istemiyorum , ve size kendiliğimden de bir şey yüklemiyorum .

87.    O , ancak alemlere bir öğüttür.

88.    Onun doğru çıktığını biraz sonra öğreneceksiniz.

1) KAN PIHTISI  ( EL - ALAK ) 96.sure          

Sayfa 385 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 19 ayettir ) 

1. Oku , Yaradan Rabbinin adıyla oku

2. İnsanı kan pıhtısından yarattı.

3. Oku , Rabbinin keremine son yoktur.

4. Kalem kullanmayı O öğretmiştir.

5. İnsana , bilmediğini öğretmiştir.

6.  Evet , İnsan azar ,

7. Kendini zenginleşmiş görünce .

8. Muhakkak ki dönüş Rabbimizedir.

9. Alıkoyan insanı gördün mü,

10. Bir kolu namaz kılmaktan ?

11. Bir düşün , ya doğru yolda ise ,

12. Yahut sakınmayı emrediyorsa ?

13. Bir düşün , ya yalanlayıcı ve arka çevirici ise ?

14. Allah’ın , kendisini gördüğünü bilmiyor muydu ?

15. Yok eğer böylesi vazgeçmezse perçemlerinden yakalarız.

16. O yalancı , yanlış davranan perçeminden.

17. O da yardımcılarını çağırsın,

18. Bizde zebanileri çağırırız.

19. Hayır , ona itaat etme, ve artık secde et ve yaklaş.

 2) KALEM ( EL - KALEM ) 68.sure         

Sayfa 354-355-356

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 52 ayettir )

    1.    Nun. Kalem , ve yazdıkları hakkı için,

    2.    Sen, Rabbinin nimeti sayesinde deli değilsin.

    3.    Senin için tükenmek bilmeyen bir karşılık vardır.

    4.    Muhakkak ki sen en güzel huylusun.

    5.    Sende göreceksin , onlarda görecekler,

    6.    Deli kimmiş.

    7.    Muhakkak ki Rabbimiz, yolundan sapanı daha iyi bilir, doğru yolu tutmuşları da daha iyi bilir

8.  Yalanlayanlara itaat etme.

9. Senin tatlılıkla davranmanı isterler ; o zaman onlarda sana tatlılıkla davransınlar.

10. Çok and içene , aldatıcı kimseye itaat etme,

11. Ayıp araştırıcı , arkadan söz söyleyici , söz taşıyıcıya ,

12. Hayırlı işe engel olana , günah işlemeye düşküne, 

13. Şerefsiz , üstelikte soysuz olana,

14. Mal ve evlat sahibide olsa.

15. Ayetlerimiz okununca der ki : Bunlar eskilerin masalları.

16. Biz onun burnunu damgalayacağız.

17. Biz onları , tıpkı sabahleyin yemişlerini toplamaya andiçen bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınayacağız.

18. Allah dilerse demediler.19. Rabbimiz tarafından gönderilen bir felaket bahçeyi sardı, onlar uykudaydılar.

20. Sabahleyin bahçe kapkara kesildi .

21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler :

22. Mahsul devşireceksiniz erken gidin .

23. Yola koyuldular , gizlice konuşuyorlarda :

24. Bügün hiçbir yoksul içeri girmesin .

25. Buna güçleri yeter sanarak erkenden oraya gittiler .

26. Bahçeyi görünce dediler ki : Yolu şaşırmışız .

27. Hayır artık yoksuluz .

28 . İçlerinden en iyileri dedi ki : Ben size Allah ’ı tenzih edin demedim mi ?

29.  Dediler ki: Rabbimizin şanı yücedir, gerçekten de biz zalim kişileriz .

30. Birbirlerine karşı gelerek birbirlerini kınamaya başladılar .

31. Dediler ki : Eyvah bize , meğer biz azgın kimselermişiz .

32. Belki Rabbimiz daha hayırlısını verir : Ne dilersek Rabbimizden dileriz .

33. İşte azap böyledir ; ahiret azabı ise ,   bir bilseler , daha büyüktür .

34. Sakınanlara , Rableri katında Naim cennetleri vardır .

35. Biz , kendilerini teslim etmişlerle suçluları bir mi tutacağız ?

36. Size ne oldu , nasıl oluyor da böyle hüküm ediyorsunuz ?

37. Yoksa sizin bir kitabınız var da oradamı bunları okuyor ,

38. Orada işinize gelen her şeyi buluyorsunuz ?

39 . Yoksa , kıyamete kadar ne isterseniz hep olacak diye , Bizden alınmış bir ant mı var  ? 

40.  Onlara sor : İçinizden buna kim kefil olur ?

41 . Yoksa ortakları mı var ? Sözlerinde gerçekseler ortaklarını getirsinler .


42. O gün işler güçleşir , secdeye çağırılırlar ; ama buna güçleri yetmez .

43. Önlerine bakarlar , üzerlerine aşağılık çöker , halbuki sapsağlam oldukları zaman secdeye çağrılmışlardı .

44. Bu sözü yalanlayanları , Bana bırak , Biz , onları , bilmedikleri bir yoldan azar azar azaba yaklaştırırız .

45. Ben , Onlara mühlet veriyorum, çünkü , Benim düzenlediğim pek sağlamdır.

46. Yoksa sen onlardan bir karşılık istiyorsun da borç altına mı girdiler ?

47.  Yoksa gaybı biliyorlar da ondan mı yazıyorlar ?

48. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle , balık sahibi gibi olma , boğulur gibi Rabbimize seslenmişti.

49. Eğer , Rabbinin nimetine ermiş olmasaydı kötü bir halde fena bir yere bırakılır giderdi .

50. Fakat , Rabbi onu seçti , salih kimselerden kıldı .

51. Kafirler , Zikr’i ( Kuran’ı) işittikleri zaman sana gözleriyle yiyecekmiş gibi bakarlar ve derler ki : Muhakkak bu bir deli ….

52. Halbuki bu , alemlere bir öğüttür .


3) SARINMIŞ  ( EL - MÜZEMMİL) 73.sure         Sayfa 362-363

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 20 ayettir ) 

    1.    Ey örtüsüne bürünen ,

    2.    Gece namaza kalk , ama birazında 

    3.    Gece yarısında , yahut bir sonra,

    4.    Yahut bir önce ve Kuran ‘ı tane tane oku

    5.    Muhakkak ki , Biz insanın gönlüne ağır bir şey vahyedeceğiz .


6. Muhakkak ki , gece ibadet etmek daha uygun , okumak için de elverişlidir .

7. Çünkü gündüzleri senin uzun uzun işlerin vardır .

8. Rabbinin adını an , bütün gönlünle kendini O ‘na ver .

9. Doğunun da Batının da Rabbidir. O‘ndan başka ilah yoktur ; 

o halde O’na sığın .

10. Onların dediklerine sabret , onlardan güzel bir yolda ayrıl .

11. Varlıklı olupta yalanlayanları bana bırak . Onlara az mühlet ver .

12. Muhakkak ki Biz , onlar için ağır zincirler ve cehennem var ,

13. Boğazdan geçmez yiyecek ve acıklı bir azap var .

14. O gün , yeryüzü ve dağlar yerinden oynar ve dağlar kum yığınlarına dönecek .

15. Muhakkak ki Biz size tanık olsun diye bir peygamber gönderdik , Firavun’ a da bir peygamber göndermiştik .

16. Firavun , peygambere isyan etmişti , onu çok kötü alıverdik .

17. Kafir olursanız , çocukları saçları ağırmış ihtiyarlara çeviren o günü kendinizi nasıl sakınırsınız ?

18. O gün gök yarılacak ve O’nun vaadi mutlaka yerine gelecek .

19. Muhakkak ki bu bir öğüttür : artık dileyen Rabbinin Yolunu tutar .

20. Muhakkak ki Rabbimiz , senin gecenin üçte ikisinden ve yarısından daha az ve bazı defa üçte biri kadar bir zamanında namaza kalktığını , seninle birlik olanlardan bir kısmının da kalktığını pek iyi bilir. Allah geceyi , gündüzü ölçer , sizin iyice hesaplayamayacağınızı bilir , bu yüzden tövbenizi kabul eder .Artık Kuran’dan kendinize kolay gelecek kadarını okuyun . Allah aranızda hastalar olacağını bilir , bir kısmınızda Allah ‘ın lütfunu aramak üzere yolculuk ederler , başka bir kısmınız da Allah yolunda savaşır . Öyle ise kendinize kolay gelen kadarını okuyun , Namaz kılın , zekat verin . Allah‘a güzel bir borç verin , nefsiniz için ne hayır yaparsanız ,  Allah yanında daha hayırlısını ve daha büyük bir karşılığını bulursunuz . Allah’tan mağfiret dileyin , çünkü O suçları örter , Rahimdir .


4) MÜDESSİR   ( EL - MÜDESSİR) 74.sure        Sayfa 364-365

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 56 ayettir ) 

    1.    Ey örtüsüne sarınmış kimse ,

    2.    Kalk ve korkut .

    3.    Rabbimizi büyük bil

    4.    Elbiseni temizle .

    5.     Kötülükten çekin .

    6.    Yaptığın iyiliği çok görme .

7.   Rabbimiz için sabret .

8.  Çünkü boru üfürülünce , 

9.  İşte o gün , çok zorlu bir gündür .

10. Kafirler için hiç de kolay değildir .

11. Beni yarattığın ile yalnız bırak .

12. Ona çok mal verdim .

13. Ben ona gözlerinin gördüğü çocuklar verdim .

14. Her şeyi ona düzledim .

15. Sonra daha fazlalaştırmamı umar .

16. Hayır , imkanı yok , çünkü delillerimize karşı inada girişti .

17 . Ben onu çetin bir rüzgara sardıracağım .

18. Muhakkak ki düşündü , ölçtü .


19. Geberesice , nasıl da ölçüp biçti .

20. Sonra yine , geberesice , nasıl da ölçüp biçti .

21. Sonra baktı,

22. Sonra kaşlarını çattı , suratını astı .

23. Sonra arkasına döndü , ululanmak tasladı .

24. Dedi ki : Muhakkak ki bu öğretilmiş bir büyü .

25. İnsan sözünden başka bir şey değil .

26. Ben onu Sakar’a atacağım .

27. Sakar’ın ne olduğunu bilir misin ?

28. Bir şeyi bırakmaz , ondan bir şey kurtulmaz .

29. Derileri yakar kavurur .

30. On dokuz memuru vardır .

31. Biz ateşe bakanları yalnız meleklerden kıldık ; onların sayılarını şunun için belli ettik ki kendilerine kitap verilenler iyice anlayıp inansınlar , inananların da inançları artsın ,

32. Kendilerine kitap verilenler ile inananlar şüpheye düşmesinler ;

33. Kalplerinde hastalık olanlarla kafirler desinler ki : Allah bu mesele ile ne demek istiyor ?

34. Böylece Allah , dilediğini sapkınlıkta bırakır , dilediği doğru yola sokar . Rabbinin ordusunu kendinden başkası bilmez . İnsanlar için bu sadece bir öğüttür .

35. Hayır , ay hakkı için,

36. Çekilip giden gece hakkı için, 

37. Işıklanan sabah hakkı için ,

38. Belaların en büyüğü odur ,

39. İnsanları korkutucudur ,


40. Aranızdan ileri gidenler veya geri kalanlar için.

41. Herkes kazandığına bağlıdır ; sağ taraf insanları ,

42. Cennettedirler ; birbirlerine suçluları sorarlar ;

43. Siz neden Sakar’dasınız ?

44. Derler ki : Namaz kılanlardan değildik .

45. Yoksulu yedirmezdik .

46. Boş laflara dalanlarla beraber biz de dalardık .

47. Din gününü yalanlardık .

48. Ta ölüm gelip çatıncaya kadar .

49. Artık şefaatçilerin şefaati onlara yaramaz .

50. Ne oluyor onlara da öğütten yüz çeviriyorlar ,

51. Arslanlardan ürkmüş eşşek gibi ?

52. Her biri de kendilerine apaçık sahifeler verilmesini isterler .

53. Hayır ; onlar ahiretten korkmazlar .

54. Hayır , muhakkak ki bir öğüttür ,

55. Dileyen öğütlenir .

56. Allah’ın dilediğinden gayrısı öğüt almaz . Kendisinden sakınılmaya değer olan da, mağfiret edecek olan O‘dur  .


5) BAŞLANGIÇ    ( FATİHA ) 1.sure           Sayfa 3

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 7 ayettir ) 

    1.    Hamd , alemlerin Rabbi Allah’a

    2.    Merhamet ve rahmet buyurucu ;


    3.    Din gününün malikidir .

    4.    Yalnız sana kulluk ederiz ; yalnız senden yardım dileriz .

    5.    Bizi doğru yola ilet ,

    6.    Senin nimetini bulmuş olanların yoluna ,

    7.    Gazaba uğramamış , yolunu sapıtmamış olanların yoluna .


6) EBU LEHEB     ( TEBBET SURESİ ) 111.sure        Sayfa 391

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Ebu Leheb’in elleri kurusun kurudu da .

    2.    Malı ve kazancı ona hiç yaramadı .

    3.    Alev alev ateşte yanacak ,

    4.    Odun taşıyan karısı da .

    5.    Boynunda da hurma örgüsü bir ip olacak .


7) DÜRÜLEN GÜNEŞ  ( ET -  TEKVİR )  81.sure    Sayfa 374

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Medine’de vahyolunmuştur - 29 ayettir ) 

    1.    Güneş dürülünce  .

    2.    Yıldızlar kararıp dökülünce .

    3.    Dağlar yürütülünce  ,

    4.    Dişi develer başı boş bırakılınca ,

    5.    Vahşi hayvanlar bir araya toplanınca ,


    6.     Denizler kaynayınca ,

    7.    İnsanlar birleşince ,

    8.    Diri diri gömülen kızcağıza sorulunca ,

    9.    Hangi günahtan öldürüldün ? denilince .

    10.    Defterler açılınca ,

    11.    Gök perdesi kalkınca ,

    12.     Cehennem kızdırılınca , 

    13.     Cennet yaklaştırılınca , 

    14.     Her nefis , o zaman , ne yapmışsa , onu bilecek .

    15.      Andolsun , dönüp kaybolan , 

    16.     Ve dönüp burçlarına giren yıldızlar ,

    17.     Geçmeye başlayan geceye ,

    18.    Ağaran tan yerine ,

    19.    Bu söz bir elçinin sözüdür ki ,

    20.    Arşın güçlü sahibinin yanında makamı yüksek ,

    21.    İtaat edilir , güvenilir .

    22.     Sizin arkadaşınız deli değildir .

    23.     O’nu , apaçık ufukta gördü ,

    24.     Gayba ait şeyleri gizlemez .

    25.     Bunlar taşlanmış şeytanın sözü değildir .

    26.    O halde nereye gidiyorsunuz ?

    27.    O , bütün alemler için öğüttür ,

    28.    Doğruluğu isteyenler için ,

    29.    Bütün alemlerin Rabbi olan Allah bir şeyi dilemezse siz onu dileyemezsiniz . 


8) YÜCELERDEN YÜCE ( EL - A’LA )  87.sure  Sayfa 379-380

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 19 ayettir ) 

    1.    Yüce Rabbinin adını ulula ,

    2.    Yaratan düzenleyen ,

    3.    Her şeyi bir ölçüyle yapan , doğru yolu bulduran  ,

    4.    Otlağı çıkaran ;

    5.    Onu kuru ota çeviren O’dur .

    6.    Seni okutacağız , bir şey de unutmayacaksın ,

    7.    Allah’ın dilediği başka , çünkü O aşikarı , gizliyide bilir .

    8.    Senin yollarını kolaylaştıracağız .

    9.    Öğüt ver , öğüt işe yarar .

    10.    Korkan hisse alır .

    11.    Yalnız , mutsuz , mutsuz olan çekinir ,

    12.    Böylesi büyük ateşe girer ;

    13.    Orada ne ölür , nede yaşar .

    14.    Kendini temiz tutan kurtulur ,

    15.    Rabbinin adını anan , namaz kılan da .

    16.    Ama siz dünya hayatını üstün tutarsınız ;

    17.    Halbuki ahiret daha hayırlı , daha süreklidir .

    18.    Muhakkak ki bu eski suhuflarda ( sayfalarda ) vardı ,

    19.    İbrahim ile Musa’nın suhuflarında ( sayfalarında) .
9) GECE  ( EL - LEYL )  92.sure  Sayfa 383-384

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 21 ayettir ) 

    1.    Perdesini çeken gece hakkı için ,

    2.    Işıldayan gün hakkı için ,

    3.    Erkeği , dişiyi yaradan hakkı için ,

    4.    Çabalamalarınız çeşit çeşittir .

    5.    Ama veren ve sakınan ,

    6.    En güzel sözü gerçekleyen ,

    7.    Kimseye artık kolay yolu kolaylaştırırız .

    8.    Ama nekeslik eden , kendini müstani sayan ,

    9.    En güzel yalanlayan ,

    10.    Kimsenin güç yolunu da kolaylaştırırız .

    11.    Başaşağı atıldığı zaman malı ona bir fayda vermez .

    12.    Muhakkak ki doğru yolu göstermek Bize düşer .

    13.    Muhakkak ki son ve ilk de Bizimdir .

    14.    Onun için alevli ateşle sizi korkutuyorum .

    15.    Oraya ancak şakiler atılacak .

    16.    Yalanlayan , yüz çevirenler .

    17.    Yalnız sakınanlar ondan uzak kalacak ,

    18.    Onlar malını verir , kendini temizler ,

    19.    Hiç kimseden bir karşılık nimet beklemez ,

    20.    Yalnız Yüce Rabbinin razılığını diler ;

    21.    O da ondan razı olacaktır .


10) TANYERİ  ( EL - FECR )  89.sure       Sayfa 381-382

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 30 ayettir ) 

    1.    Ağaran Tanyeri hakkı için ,

    2.    Çift ve tek hakkı için ,

    3.    Gelip geçen gece hakkı için ,

    4.    Bu antta aklı başında olan için büyük bir şey yok mu ?

    5.    Rabb’inin Ad’a ne yaptığını görmedin mi?

    6.    Direklerle dolu İrem şehrine ,

    7.    Şehirler arasında bir eşi yaratılmamış olan ,

    8.    Vadilerdeki kayaları olan Semud’a ,

    9.    Çadırları ortalığı dolduran Firavun’a ?

    10.    Bütün bunlar şehirlerde azmışlardı ,

    11.    Oralarda fesadı aradılar ,

    12.    Ragbinde onlara azap kapçısını yağdırdı .

    13.    Muhakkak ki Rabb’in gözetlemededir .

    14.    İnsan öyledir ki , Rabb’i denemek için ağırlayıp nimetler verse ,

    15.    Der ki ; Rabbim beni ağırladı .

    16.    Ama Rabbi onu denemek için daraltınca ,

    17.    Der ki ; Rabbim beni alçalttı .

    18.    Yok , hayır  , siz yetimi ağırlamıyorsunuz .

    19.    Yoksul beslemek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz .

    20.    Mirası da körü körüne giyiyorsunuz .

    21.    Malı da son derece seviyorsunuz .

    22.    Yok . Yeryüzü paramparça olup dağıldığı ,

    23.    Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği ;

    24.    O Gün cehennem de ortaya çıktığı zaman insan hatırlayacak ; ama bu hatırlama neye yarar ?

    25.    Diyecek ki : Keşke bu hayat için önceden iyi işlerde bulunaydım . O Gün kimsenin azabı O’nunki gibi olamaz .

    26.    Hiç kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz .

    27.    Ey huzura kavuşmuş nefs ,

    28.    Rabb’ine dön , sen O’ndan O da senden hoşnut olarak ,

    29.    Kullarının arasına bir ,

    30.    Cennete gir . 

11)  KUŞLUK VAKTİ   ( VED DUHA )  93.sure       Sayfa 384

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 11 ayettir ) 

    1.    Andolsun kuşluk vaktine  ,

    2.    Karanlığı basan geceye ,

    3.    Rabb’in seni ne terk etti , ne de daralttı  ,

    4.    Muhakkak ki sana ahiret başlangıçtan hayırlı olacak .

    5.    Rabb’in sana dilediğini verecek , sen de razı olacaksın .

    6.    Seni öksüz bulup da yurtlandırmadı mı ?

    7.    Seni sapıtmış bulup da doğru yola iletmedi mi ?

    8.    Fakir bulup da zenginletmedi mi ?

    9.    Sen de öksüzü hor tutma ,

    10.    Bir şey dileyeni azarlama .

    11.    Rabb’inin nimetini anlat . 


12)  İÇ AÇMA    ( EL - İNŞİRAH  )  94.sure       Sayfa 384-385

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 8 ayettir ) 

    1.    Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi ? 

    2.    Yükünü üzerinden atmadı mı ? 

    3.    Hani belini büken yükü ?

    4.    Adınıda yüceltmedik mi ?

    5.    İşte muhakkak ki her güçlüğün yanında bir kolaylık var .

    6.    Hiç şüphe yok ki her güçlüğün yanında bir kolaylık var .

    7.    Öyle ise bir işi bitirince birine başla ,

    8.    Yalnız Rabb’inde doğrul .


13)  İKİNDİ    ( EL - ASR  )  103.sure       Sayfa 389

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 3 ayettir ) 

    1.    İkindi hakkı için ,

    2.    İnsan kendi zararına çalışmaktadır ,

    3.    Yalnız inananlar , iyi iş işleyenler , birbirine gerçek, ve sabrı öğütleyenlerden gayrısı .

14)  KOŞU ATLARI ( EL - ADİYAT )  100.sure    Sayfa 387 - 388

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Medine’de vahyolunmuştur - 11 ayettir ) 

    1.    Andolsun soluya soluya koşanlara ,

    2.    Tırnaklarıyla  , yerden kıvılcımlar çıkaranlara , 

    3.    Sabah vaktinde düşmana saldıranlara ,

    4.    Ayaklarından toz duman saçanlara ,

    5.    Düşman topluluğu arasında yol açanlara ,

    6.    Gerçekten de insan Rabb’ine karşı nankördür ;

    7.    O da buna tanıktır ,

    8.    Bu dünya malını sevmekte çok şiddetlidir ,

    9.    Bilmez mi ki , mezarlardakiler , dışarı çıkınca ,

    10.    Yürekleri meydana vurulunca ,

    11.    Muhakkak ki Rabb’in O Gün onların her şeyinden haberlidir .


15)  KEVSER ( EL - KEVSER )  108.sure    Sayfa 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 3 ayettir ) 

    1.    Sana Kevser’i verdik ,

    2.    Rabb’in için namaz kıl ve kurban ( kes ) kes dedik , 

    3.    Sana kin besleyenin soyu kesilecek ( kendinden bir iz bile kalmayacak )


16)  ZENGİNLİK DİLEĞİ  ( EL - TAKASÜR)  102.sure    Sayfa 388 - 389

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 8 ayettir ) 

    1.    Zenginlik isteği sizi oyaladı  ,

    2.    Mezara gireceğinize kadar , 

    3.    Muhakkak ki bunu anlıyacaksınız ,

    4.    Yine de bunun ne olduğunu anlıyacaksınız .

    5.    Bunu kesin olarak bir bilseydiniz .

    6.    Cehennemi göreceksiniz .

    7.    Kesin olarak kendi gözünüzle göreceksiniz .

    8.    O Gün nimetlerin hesabından sorguya çekileceksiniz .


17)  SADAKA  ( EL - MAUN)  107.sure    Sayfa 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 7 ayettir ) 

    1.    Dini yalanlayanı gördün mü ?  

    2.    Yetimi iter , 

    3.    Yoksulu yedirmeye kimseyi teşvik etmez ,

    4.    Vay hallerine o namaz kılanların ,

    5.    Onlar namazı angarya kılarlar ;

    6.    Onu gösteriş için yaparlar ,

    7.    Sadaka vermeyi de önlerler .18)  KAFİRLER  ( EL - KAFİRUN)  109.sure    Sayfa 391

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 6 ayettir ) 

    1.    De ki : Ey kafirler ,

    2.    Sizin taptığınıza hiçbir zaman tapmayacağım .

    3.    Benim taptığıma da siz tapmayacaksınız .

    4.    Ben sizin taptıklarınıza ben tapmadım .

    5.    Benim taptığıma siz tapmazsınız .

    6.    Siz kendi dininizdesiniz , ben de kendi dinimdeyim .


19)  FİL   ( EL - FİL )  105.sure    Sayfa 389 - 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Fil adamlarına Rabb’inin ne yaptığını görmedin mi ?

    2.    Onların kurduklarını boşa çıkarmadı mı ?

    3.    Onlara ebabil kuşları gönderdi.

    4.    Onlara balçıktan pişirilmiş taşlar atardı.

    5.    Onları içi boş buğday taneleri gibi eyledi.


20) TAN VAKTİ ( EL - FALAK (FELAK)) 113.sure  Sayfa 392

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Medine’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Deki : İnsanların Rabb’ine sığınırım.


    2.    Yarattığı kötü insanların şerrinden ,

    3.    Bizi bastıran karanlığın şerrinden ,

    4.    Düğümlere nefes eden kadınların şerrinden ,

    5.    Hasedini dışa vuran hasetçinin şerrinden .


21) İNSANLAR ( EL - NAS ) 114.sure  Sayfa 392

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 6 ayettir ) 

    1.    Deki : İnsanların Rabb’ine sığınırım ,

    2.    İnsanların melikine ,

    3.    İnsanların ilahına ,

    4.    Gizlice kötü kötü düşünceler verenin şerrinden ,

    5.    İnsanların içine götülükler sokar , 

    6.    Cinlerden , insanlardan olsun hepsinin şerrinden .


22)  TANRI BİRLİĞİ  ( EL - İHLAS ) 112.sure  Sayfa 392

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 4 ayettir ) 

    1.    Deki : Tanrı birdir  ,

    2.    Tanrı , bütün varlıkların ihtiyaçları zamanında başvurduğudur .

    3.    Ne doğdu , ne doğurdu .

    4.    Ne şekilde olursa olsun hiçbir eşi de yoktur .23) YILDIZ ( EN - NECM  ) 53.sure  Sayfa 324-325-326

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 62 ayettir ) 

    1.    Batan yıldız hakkı için  ,

    2.    Sizin arkadaşınız sapıtmadı , azdırılmadı ,

    3.    Kendi havasına uyupta söz söylemiyor ,

    4.    Söyledikleri , kendisine vahyediylenlerdir .

    5.    Bunu ona öğreten gücü çok kuvvetli olandır ,

    6.    Heybetli biri ; doğruldu ,

    7.    Ve en yüksek ufuk yerinden ,

    8.    Yaklaştı , yaklaştı ,

    9.    Araları iki yay kadar , yahut daha az kaldı ,

    10.    O da kuluna vahyettiğini etti .

    11.    Gönlü , gördüğünü doğruladı .

    12.    Onun gördüğü hakkında onuna çekişiyor musunuz  ?

    13.    Andolsun ki , O’nu bir kere daha inerken gördü ,

    14.    Sidret -il-Münteha’nın yanında ,

    15.    Meva cennetinin yanı başında ,

    16.    Sidre’yi birçok şeyler kaplamıştı .

    17.    Gözü ne kaydı , ne de döndü .

    18.    Andolsun Rabbinin en büyük delillerini görmüştü .

    19.    Lat’ı , Uzza’yı gördünüz mü ?

    20.    Öbür üçüncü olan Menat’ı ? 

    21.    Erkek evlatlar sizin de , kız çocuklar O’nun mu ?


    22.    Bu paylaşma pek de haksız .

    23.    Bunlar , sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka bir şey değil . Allah onlar için kesin bir kanıt indirmemiştir ; onlar kuruntulara ve hevalarına kapılıyorlar , andolsun ki , kendilerine Rabb’lerinden doğru yol gösterici gelmiştir .

    24.    Yoksa insan her istediğini elde eder mi ?

    25.    Muhakkak ki son da , ilk gibi ,Allah’ındır .

    26.    Göklerde nice melek vardır ki şefaatleri bir işe yaramaz .

    27.    Yalnız Allah dilediği ve seçtiği için izin verirse o başka .

    28.    Ahirete inanmayanlar meleklere dişi adlar takıyorlar .

    29.    Onların bu iş için bir bilgileri yoktur , sadece zanna kapılıyorlar . Zaz ise hakka karşı bir şeye yaramaz .

    30.    Bizi anmaktan arka dönenlere , yalnız dünya hayatını isteyenlerden sen de yüz çevir .

    31.    Onların bilgileri bu kadardır . Muhakkak ki Rabb’in yoldan sapanları daha iyi bilir ,doğru yolda olanları daha iyi bilir .

    32.    Göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah’ındır ; kötülük işleyenleri işlediklerine göre cezalandırır ; iyilik işleyenlere de daha iyilik karşılık verir 

    33.    Büyük günahlar ve çirkin işlerden sakınan , küçük günahlar işlemiş olanlara gelince , senin Rabb’inin mağfireti geniştir . Sizi topraktan meydana getirdiği zaman , siz daha analarınızın karnında iken sizi çok iyi bilen O’dur.  Kendinizi temize çıkarmaya çabalamayın ; çünkü O sakınanları çok iyi bilir .

    34.    Arka çevireni 

    35.    Azıcık verip de sonra cimrilik edeni gördün mü ?

    36.    Gaybın bilgisi onda da onun için mi görüyor ?

    37.    Yoksa Musa’nın sayfalarındaki ona bildirilmedi mi , 

    38.    Sözlerine sadık olan İbrahim’inkiler ?


    39.    Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenemez .

    40.    İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur .

    41.    Çalıştığıda mutlaka görülecektir 

    42.    Sonra ona tam karşılık verilecektir .

    43.    Muhakkak ki her şeyin vuracağı Rabb’inin huzurudur .

    44.    Muhakkak ki güldürende ağlatan da O ‘dur .

    45.    Muhakkak ki öldüren de dirilten de O’dur .

    46.    Muhakkak ki çiftleri erkek , dişi olarak yaradan O’dur .

    47.    Bir damla bel suyundan .

    48.    Muhakkak ki ikinci oluş da O’nun elindedir .

    49.    Muhakkak ki zenginleştiren de , kanaatlı eden de O’dur .

    50.    Muhakkak ki Şi’ra yıldızının Rabbi O’dur .

    51.    Muhakkak ki eski Ad’ı yok eden O’dur .

    52.    Semud’u da bırakmayan ,

    53.    Onlardan önce Nuh kavmini de , ki daha zalim ve daha azgındılar ;

    54.    Altüst edilen şehirleri de.

    55.    Onları tamamıyla sardı .

    56.    Artık Rabb’inin hangi nimetinden şüphe edebilirsin ?

    57.    Bu korkutucu da , evvelkiler gibi bir korkutucudur .

    58.    Yaklaşan yaklaşıyor , Allah ‘tan başkası onu çeviremez .

    59.    Bu söze mi şaşıyorsunuz ,

    60.    Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ,

    61.    Söylenip duruyorsunuz .

    62.    Artık Allah ‘a secde edin ve O’na kulluk edin .


24) SURAT EKŞİTEN ( EL - ABESE  ) 80.sure  Sayfa 372 -373

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 42 ayettir ) 

    1.    Suratını astı ve sırtını döndü   ,

    2.    Çünkü yanına o kör geldi diye ,

    3.    Ne bilirsin ki belki de o arınacak ,

    4.    Öğüt alacaktır da ondan faydalanacaktır ?

    5.    Ama ihtiyacı olmayana gelince ,

    6.    Sende onun üstüne düşünüyorsun .

    7.    Onun arınmasından sana ne ?

    8.    Fakat sana koşa koşa gelen ,

    9.    Ürken kimseyi ,

    10.    Bırakıyorsun.

    11.    Böyle davranma : Çünkü o bir öğüttür .

    12.    Dileyen onu tanır .

    13.    Şanlı sahifelerdedir .

    14.    Yüceltilmiş , arıtılmıştır ,

    15.    Yazıcıları ellerinde , asıl ve faziletli yazıcılar .

    16.     Geberesi insan , o ne nankördür .

    17.    Onu neden yarattı ?

    18.    Bir damla bel suyundan  .

    19.    Onu yoktan var etti , bir ölçüye koydu .

    20.    Sonra onu kolaylaştırdı .

    21.    Sonra onu öldürdü , mezara soktu ,


    22.    Sonra , dilerse , onu diriltir .

    23.    Gerçekten de , Onun buyruğunu hiç yerine getirmedi .

    24.    İnsan , yediğine bir baksın .

    25.    Gerçekten de suları bol bol yağdırdık ;

    26.    Sonra yeryüzünü iyice yardık ,

    27.    Orada daneler bitirdik ,

    28.    Üzüm ve yonca ,

    29.    Zeytin ve hurma ,

    30.    Sık ağaçlı bahçeler ,

    31.    Yemişler , otlar ,

    32.    Sizin ve darlarınızın yararı için ,

    33.    Kulakları ağırlaştıran ses gelince ,

    34.    O Gün , insan kardeşinden kaçar ,

    35.    Anasından , babasından ,

    36.    Eşinden , çocuğundan ,

    37.    Çünkü o gün herkes kendi başının derdindedir.

    38.    O Gün , Toz toprak içinde yüzler olacak ,

    39.    Her tarafı kapkaradır :

    40.    İşte kafirler , suçlara dadananlar bunlardır .

    41.    Her tarafı kapkaradır :

    42.    İşte kafirler , suçlara dadananlar bunlardır. 

25) KADİR ( EL - KADR ) 97.sure  Sayfa 386

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 5 ayettir ) 

    1.    Şüphe yok ki onu Kadir gecesi indirdik  .

    2.    Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin ?

    3.    Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır .

    4.    O gecede , melekler ile ruh , Rabb’lerinin izniyle , inerler .

    5.    Fecr doğuncaya kadar süren bir selamettir .


26) GÜNEŞ  ( EŞ - ŞEMS ) 91.sure  Sayfa 383

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 15 ayettir ) 

    1.    Güneş ve ışığı hakkı için  ,

    2.    Ondan ışık alan ay hakkı için ,

    3.    Her şeyi ışıtan gündüz hakkı için ,

    4.    Onu örten gece hakkı için ,

    5.    gök ve onu Kuran hakkı için ,

    6.    Yeryüzü ve onu döşeyen hakkı için ,

    7.    Can ve onu düzenliyen hakkı için ,

    8.    Kötülüğü de sakınmayı da ona ilham eden hakkı için ,

    9.    Kendini temizleyebilen kimse felah bulur ;

    10.    Kendini kirleten de hüsrana uğrar .

    11.    Semud , azgınlığı yüzünden yalanlamıştı .


    12.    Onların en azgınları ileri atılmıştı ,

    13.    Allah’ın peygamberi demişti ki : Allah’ın dişi devesini bırakın , su içmesine ilişmeyin .

    14.    Onu yalanladılar ve ayaklarını kesip deveyi öldürdüler . Rabb’leri bu suclarından onları helak etti , orayı yerle beraber etti ;

    15.    O , bu işin sonundan korkmaz .


27) KÜME YILDIZLAR   ( EL - BÜRUC ) 85.sure  Sayfa 378

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 22 ayettir ) 

    1.    Burçları olan gök hakkı için ,

    2.    Vaadedilen gün hakkı için 

    3.    Tanık ve görülen hakkı için ,

    4.    Kahrolsun o hendekleri kazıp ateşler yakanlar 

    5.    Durmadan alevlendirilen ateşi var 

    6.    Hepsi etrafına oturmuşlar ,

    7.    İnananlara yapılanı gözleriyle görmüşlerdi ,

    8.    Onlara , yalnız üstün ve hamde layık olan Allah’a inandıkları için öç alıyorlardı .

    9.    O Allah ki , göklerin ve yeryüzünün mülkü O’nundur , Allah her şeye tanıktır .

    10.    İnanan erkeklerle inanan kadınlara azap çektirip , üstelik tövbe de etmeyenler için cehennem azabı ile yakıcı azap vardır .

    11.    İnananlara , iyi işler işleyenlere gelince , kıyılarında ırmaklar akan cennetler vardır . Bu büyük bir murada eriştir . 

    12.    Çünkü Rabbinin azabı pek serttir .


    13.    Çünkü ilkin var eder , sonra gene diriltir .

    14.    Suçları örten , çok çok seven O’dur .

    15.    Şerefli Arş’ın sahibi ,

    16.    Dilediğini işler .

    17.    Sana askerlere ait haber gelmedi mi ?

    18.    Firavun ile Semud ‘un ?

    19.    Hayır , kafir olanlar yalan sayıp durmaktadırlar .

    20.    Allah onların arkasındadır , onları kavramıştır .

    21.    Hayır , o şerefli Kuran’dır .

    22.    Levh-i Mahfuz’da


28)  İNCİR   ( ET - TİN ) 95.sure  Sayfa 385

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 8 ayettir ) 

    1.    İncir ve zeytin  hakkı için ,

    2.    Tur-i Si’nin hakkı için ,

    3.    Bu emin şehir hakkı için 

    4.    Biz insanı en güzel biçimde yarattık ;

    5.    Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık ;

    6.    Yalnız inananlar ve iyi işler işleyenler başka ; çünkü onlar için bitmez tükenmez karşılık vardır .

    7.    O halde , din günü için seni kim yalanlayabilir ?

    8.    Allah , hükmedenlerin en üstünü değil midir ?29)  KUREYŞ   ( EL - KUREYŞ ) 106.sure  Sayfa 390

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 4 ayettir ) 

    1.    Bunu Kureyş’in birliği için( yaptı ) ,

    2.    Onların birliği , kış ve yaz göçüp konmaları için ( yaptı )

    3.    Bu Ev’in Rabb’ine kulluk edin .

    4.    Sizi doyurup açlıktan kurtardı , korkudan kurtardı .


30)  VURMA    ( EL - KARİA ) 101.sure  Sayfa 388

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 11 ayettir ) 

    1.    Vuruş ,

    2.    O vuruş nedir ?

    3.    Sana ne bildirdi , bu vuruş nedir ?

    4.    O gün insanlar uçuşan pervaneler gibi birbirlerine karışırlar .

    5.    Dağlarda atılmış pamuk gibi olurlar .

    6.    Kimin tartın ağır olursa ,

    7.    O razı bir geçimdedir .

    8.    Kimin tartısı hafif gelirse ,

    9.    Onun yurdu Haviye’dir .

    10.    Bunun ne olduğunu sana kim bildirdi ?

    11.    Bu , kızgın ateştir .31)  KIYAMET   ( EL - KIYAME ) 75.sure  Sayfa 365 - 366 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 40 ayettir ) 

    1.    Andolsun kıyamet gününe ,

    2.    Andolsun kendini kınayan nefse ,

    3.    İnsan kemiklerini toplayamaz mı sanıyor ?

    4.    Evet , onun parmaklarını bir boyda yapmaya bile gücümüz yeter .

    5.    Hayır , insan önünde olanı yalanlamak ister .

    6.    Sorar ki : kıyamet günü ne zaman ?

    7.    Gözler kamaşıp kararınca ,

    8.    Ay tutulunca ,

    9.    Güneşle ay birleştirilince ,

    10.    İnsan der ki : Kaçacak yer neresi ?

    11.    Yok , hayır kaçacak yer yoktur .

    12.    Ogün karar yeri yalnız Rabbinin katıdır .

    13.    Ogün , insana iyiliği de kötülüğü de haber verilir .

    14.    Evet , insan kendine karşı tanıklık edecek .

    15.    Özürlerini ileri sürse de .

    16.    Acele edip okumak için dilini oynatma .

    17.    Onu toplamak ve okumak Bize düşer .

    18.    Onu okuduğumuz gibi oku .

    19.    Sonra Onun beyanı Bize düşer .

    20.    Hayır , siz geçip gideni seviyorsunuz .

    21.    Ahireti bırakıyorsunuz .


    22.    Ogün , yüzlerden bazıları parlıyacak ,

    23.    Rablerine bakacak .

    24.    Ogün , yüzlerden bazıları kararacak ,

    25.    Bellerini bükecek bir felakete uğrayacağını bilir .

    26.    Hayır , öyle değil . Can köprücük kemiklerine varınca ,

    27.    Denilecek ki : Bir hekim yok mu ?

    28.    Muhakkak ki bunun bir ayrılık olduğunu anlayınca ,

    29.    Baldır baldıra dolaşınca ,

    30.    Ogün Ragbine gidilecek gündür .

    31.    O ne inanmış , ne de namaz kılmıştır .

    32.    Ama yalanlamış , arkasını dönmüştür .

    33.    Sonra sa salına salına taraflarının yanına gitmiştir .

    34.    Yazıklar olsun sana , yazıklar .

    35.    Sonra yine yazıklar olsun sana yazıklar .

    36.    İnsan , başıboş bırakılacağını mı sanıyor ?

    37.    Belsuyundan bir damla değil miydi ?

    38.    Sonra bir kan pıhtısı oldu , onu yaratıp biçimine koydu .

    39.    Ondan , erkek ve dişi çiftler çıkardı .

    40.    Bunları yapanın gücü ölüyü diriltmeye yetmez mi ?
32)  KOĞUCULAR   ( EL - HUMAZA ) 104.sure  Sayfa 389 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 9 ayettir ) 

    1.    Bütün korucuların vay haline ,

    2.    Dünya malı biriktirir , ve onu saklar .

    3.    Malının kendisini hep yaşatacağını sanır .

    4.    Öyle değil , muhakkak ki Huteme’ye atılacak ,

    5.    Huteme’nin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi ?

    6.    Tanrı’nın , yakılmış ateşidir .

    7.    Yürekleri kaplar ,

    8.    O , onların üzerine sıkıca kapanmıştır ,

    9.    Upuzun direklerle .


33)  GÖNDERİLENLER   ( EL - MÜRSELAT ) 77.sure  Sayfa 368 - 369 

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 50 ayettir ) 

    1.    Birbiri ardınca gönderilenler hakkı için ,

    2.    Şiddetle esip gelenler hakkı için ,

    3.    Yaydıkça yayanlar hakkı için ,

    4.    Ayırdıkça ayıranlar hakkı için ,

    5.    Öğütleri telkin edenler hakkı için ,

    6.    Özür veya korkutma için olsun .


    7.    Size vadolunan mutlaka olacak .

    8.    Yıldızların ışığı sönünce ,

    9.    Gök yarılınca ,

    10.    Dağlar ufalanıp savrulunca ,

    11.    Peygamber toplanınca ,

    12.    Bunlar hangi güne kadar geciktirildi ?

    13.    Ayırd etme gününe .

    14.    Ayırd etme günü nedir bilir misiniz ?

    15.    O gün ( vay haline ) yalanlayanların ,

    16.    Onlardan öncekileri helak etmedik mi ?

    17.    Sonra , sonrakileri de onlara katarız .

    18.    Suçlulara böyle yaparız .

    19.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    20.    Sizi bayağı bir sudan yaratmadık mı ?

    21.    Onu sağlam bir yere yerleştirmedik mi ,

    22.    Belli bir zamana kadar ?

    23.    Bunu yaptık . Ne güzel de yaparız .

    24.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    25.    Yer yüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı ?

    26.    Diriler ve ölüler için .

    27.    Orada yüce dağlar meydana getirmedik mi ? Size tatlı sular içirmedik mi ?

    28.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    29.    Haydi , yalanladığınıza doğru yürüyün .

    30.    Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ,


    31.    O sizi ne gölgelendirir , ne alevden korur ;

    32.    Bir köşk kara kıvılcımlar saçar ,

    33.    Kızıl renkte erkek develere benzer ,

    34.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    35.    Bügün , onlar söz söyleyemeyecek  ;

    36.    Özür dilemelerine izin verilmez .

    37.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    38.    Bugün ayırd etme günüdür , sizi sizden evvelkileri de toplayacağız  .

    39.    Bana karşı bir düzeniniz varsa hemen kurun .

    40.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    41.    Sakınanlar gölgelikte ve pınar başındadırlar .

    42.    Diledikleri yemişleri bulurlar .

    43.    İşlediklerinizin karşılığı olarak afiyetle yiyin için .

    44.    İyilik edenleri , Biz böyle mükafatlandırırız .

    45.    O gün , yalanlayanların vay haline .

    46.    Biraz yiyin , faydalanın , Siz suçlularsınız .

    47.    O gün yalanlayanların vay haline .

    48.    Onlara denilecek ki : Rükü ediniz ; rükü edemezler .

    49.    O gün yalanlayanların vay haline .

    50.    Bunlar bundan sonra hangi söze inanırlar ?

34)  KAF          50.sure  Sayfa 318 - 319 - 320

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 45 ayettir ) 

    1.    Kaf . Şerefli Kuran hakkı için ,

    2.    Hayır , onlar aralarından birinin korkutucu gelmesinden kafirler şaşırıp dediler ki : Ne şaşılacak iş bu .

    3.    Ölüp toprak olduktan sonra mı ? Bu ne uzak bir şey .

    4.    Biz , yeryüzünün onlardan ne eksildiğini biliriz ; katımızda bütün bunları yazıp saklıyan bir kitap vardır .

    5.    Hayır , kendilerine hak gelince yalanladılar , onun için onlar perişanlık içindedirler .

    6.    Onlar üzerlerindeki göke bakmazlar mı ? Onu nasıl kurduk , nasıl donattık , onda bir çatlak bile yoktur .

    7.    Ve yer yüzünüde nasıl yaydık , ona sağlam dağlar yerleştirdik , orada içe ferah veren çiftler bitirdik .

    8.    Bize dönen bütün kulların kalp gözünü açmak , ibret olmak içindir .

    9.    Göktende kutlu su indirdik ; onunla bahçelerde bitkile , biçilecek ekinler ,

    10.    Tepeleri birbir üzerine kat kat katlanmış hurma ağaçları bitirdik ,

    11.    Kullar için rızık olsun diye . Onunla ölmüş yurtlara can verdik . İşte çıkış da böyle olacaktır . 

    12.    Onlardan önce Nuh kavmi , Ress ashabı ve Semud da yalanlamışlardır ,

    13.    Ad , Firavun ve Lut’un kardeşleri de , Eyke ashabı ve Tübba kavmi de peygamberlerini yalancı saymışlar , azabını haketmişlerdi.

    14.    Biz ilk yaradılışta güçsüz mü kaldık ki yeni bir yaradılış için şüphe ediyorlar ?

    15.    Andolsun ki , Biz insanı yarattık , nefsinin uno ne gibi kuruntulara kaptırdığını biliriz ; Biz ona şah damarından daha yakınız .


    16.    Sözlerini toplayan biri sağda , öteki solda oturmuş iki melek var ,

    17.    Hiçbir söz söylemez ki onu gözleyen , zapteden bulunmasın 

    18.    Ölüm sarsıntısı gelip çatınca ona denir ki : İşete senin kaçıp durduğun şey .

    19.    Sura üfürülecek , işte o gün azap günüdür .

    20.    Her insan yanında bir kılavuz , bir tanık olarak gelir .

    21.    Andolsun ki sen bundan gafil idin , gözünden perdeyi kaldırdık , artık bugün gözün keskindir .

    22.    Beraberinde olan der ki : Ne işlediyse hepsi bende  .

    23.    Artık atın cehenneme bütün inatçı kafirleri ,

    24.    Hayır işlemeyi önleyen , zalim şüpheciyi .

    25.    Allah ile beraber bir ilah daha kabul etmiştir , atın onu şiddetli azaba .

    26.    Beraberinde olan der ki : Rabbimiz , onu ben azdırmadım , ama o , uzak bir sapkınlık içindeydi .

    27.    Der ki : Benim önümde çekişmeyin , Ben daha önce size azabımı bildirmiştim .

    28.    Katımda söz değiştirilmez , Ben kullarıma hiçbir zulumde bulunmam .

    29.    O gün cehenneme diyeceğiz ki : Doldun mu ? Diyecek ki : Daha var mı ? 

    30.    Cennet de sakınanlara pek yakın olacaktır , hiç uzak olmayacaktır . 

    31.    İşte buyrukları tutanlara vaadedilen ,

    32.    Görmediği halde Rahman’dan korkanlara , Ona yönelmiş kalbe gelenlere .

    33.    Selametle girin oraya , bugün sonsuzluk günüdür .

    34.    Dilediklerinin hepsini orada bulacaklar ve katımızda daha fazlası da var .

    35.    Onlardan önce nice soyları helak ettik , onlar daha çokluktu , daha güçlü idiler , memleket memleket dolaşmışlar , sığınacak bir yer bulamamışlardı .

    36.    Muhakkak ki bunda kalbi olan , kulak verenler ,  görenler için bir ibret vardır .


    37.    Andolsun ki , Biz gökleri ve yeryüzünü , aralarında olanı altı günde yarattık , hiç bir yorgunluk duymadık .

    38.    Artık bütün söylediklerine sabret ve Güneşin doğmasından ve güneşin batmasından önce Rabb’ine hamd ederek Onu tenzih et .

    39.    Geceleyin ve secdelerden sonra da tenzih et .

    40.    Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver .

    41.    O gün gerçek haykırışı işitecekler , işte o gün çıkış günüdür .

    42.    Biz öldürürüz diriltiriz . Eninde sonunda varılacak Biziz .

    43.    O yeryüzü yarılacak , onlar hemen çıkacaklar , toplanacaklar . Bu iş Bizim için pek kolaydır .

    44.    Onların dediklerini pekala biliriz , senin de onları zorlayacak gücün yok .

    45.    Onun için tehditlerimden korkanları Kuran ile öğütle .


35)  ŞEHİR   ( EL - BELED ) 90.sure  Sayfa 382

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 20 ayettir ) 

    1.    Andolsun bu şehre ,

    2.    Sen oturmadasın ;

    3.    Ve babaya ve oğula,

    4.    Gerçekten de Biz insanı sıkıntı çekmek için yarattık .

    5.    Hiç kimsenin ona gücü yetmez mi sanır ?

    6.    Diyor ki : Ben birçok mal harcadım .

    7.    Kimsenin kendisini görmediğini mi sanır ?

    8.    Biz ona iki göz vermedik mi ,

    9.    Ve bir dille iki dudak ?


    10.    Ona iki yol göstermedik mi ?

    11.    Ama o , sap yokuşu çıkamadı .

    12.    Sarp yokuşun ne olduğunu bilir misin ?

    13.    Kul azad etmek ,

    14.    Kıtlık gününde doyurmak ,

    15.    Yakınlardan olan bir yetimi,

    16.    Yerde sürünen bir yoksulu ,

    17.    Sonra inanmış kimselerden olmak , birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır .

    18.    İşte bunlar sağ taraf ehlidir .

    19.    Delillerimizi inkar edenler ise sol taraf ehlidir ;

    20.    Onların her tarafını ateş saracaktır .


36)  SABAH YILDIZI  ( ET - TARIK ) 86.sure  Sayfa 379

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 17 ayettir ) 

    1.    Gök hakkı için  , sabah yıldızı hakkı için ,

    2.    Sabah yıldızı nedir bilir misin ?

    3.    Parıl parıl bir yıldızdır .

    4.    Bir kimsecik yoktur ki gözetip koruyanı bulunmasın .

    5.    Artık insan neden yaratıldığına bir baksın :

    6.    Atılan bir sudan ,

    7.    Belden ve kaburga kemikleri arasından çıkar .

    8.    Muhakkak ki O , onu yeniden yaratmaya kadirdir ,


    9.    O gün bütün gizli şeyler meydana çıkarılır ,

    10.    Artık onun ne gücü kalır , ne de yardımcısı kalır .

    11.    Yağmur yağdıran gök hakkı için ,

    12.    Çatlayan toprak hakkı için ,

    13.    Muhakkak ki O , ayırd edici bir sözdür ,

    14.    şaka değildir .

    15.    Muhakkak ki onlar hile kurup duruyorlar ,

    16.    Bende hilelerine hile kurarım .

    17.    Artık kafirlere mühlet ver ; onları az bir zaman için bırakıver .


37)  AY   ( EL - KAMER ) 54.sure  Sayfa 327 - 328 - 329

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 55 ayettir ) 

    1.    Saat yaklaştı , ay ikiye ayrıldı ;

    2.    Ama onlar bir delil görseler yüz çevirirler , derler ki : Sürüp giden bir büyü .

    3.    Yalanlar , hevalarına uyarlar ; fakat her şey kararlaştırılmıştır .

    4.    And olsun ki , onlara kendilerini bundan vazgeçirecek haberler geldi .

    5.    Bunlar en açık hikmetlerdi ; ama korkutmalar bir işe yaramadı .

    6.    Onlardan artık yüz çevir . O gün çağırıcı onları hoşlanmayacak bir şeye çağırır ,

    7.    Gözleri yerde , sanki öteye beriye dağılmış çekirgeler gibi mezarlarından çıkarlar ,

    8.    Çağırıcıya doğru koşarlar , kafirler der ki : Ne zorlu bir gün .

    9.    Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladılar , kulumuzu yalanladılar ve deli dediler , onu incittiler .


    10.    Bunun üzerine Rabb’ine yalvardı : Ben yenildim , bana yardım et .

    11.    Gökün kapılarını açtık , sular akıttık .

    12.    Yerden de pınarlar fışkırttık , derken bunlar mukadder bir iş için birleşti .

    13.    Onu , tahtalar ve mıhlardan yapılma gemide taşıdık .

    14.    Gözümüz önünde yüzüp gidiyordu . Bu , inkar edilene bir mükafattı .

    15.    And olsun ki bunu bir ibret olarak bıraktık . Ama ibret alan nerede ? 

    16.    Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    17.    And olsun ki , Kuran ‘ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Amam ibret alan nerede ?

    18.    Ad da yalanlamıştı . Nenim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    19.    Muhakkak ki Biz , uğursuzluğu süren bir günde onların üzerine kuvvetli bir kasırga gönderdik .

    20.    Onları sanki içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıyordu .

    21.    Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    22.    And olsun ki , Kuran’ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Ama öğüt alan nerede ?

    23.    Semud da korkutmalarımızı yalanladı .

    24.    Dediler ki : Kendimiz gibi bir insana mı uyacağız ; doğrusu o zaman sapıtmış oluruz , delilik etmiş oluruz .

    25.    Aramızda vahiy indirilecek bir o mu var ? Hayır , o yalancı , küstahın biridir .

    26.    Yarın onlar yalancının , küstahın kim olduğunu görecekler .

    27.    Onları sınamak için dişi bir deve gönderiyoruz ; onları gözet ve dayan .

    28.    Onlara haber ver , suları aralarında bölünmüştür ; sırası gelen hazır bulunsun .

    29.    Arkadaşlarına seslendiler , o kılıcını çekti , onun ayaklarını kesti .


    30.    Benim azabım ve korkutmalarım nasılmış ?

    31.    Çünkü Biz üzerlerine öyle bir haykırış gönderdik ; ağıl içindeki kuru ot gibi serildiler .

    32.    And olsun ki , Kuran’ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Ama öğüt alan nerede ?

    33.    Lut kavmi de korkutmaları yalanladı .

    34.    Bizde üzerlerine taş yağdıran fırtına gönderdik . Lut ailesini sabah vakti kurtardık .

    35.    Bu , tarafımızdan bir nimetti ; şükredeni böyle mükafatlandırırız .

    36.    And olsun ki , Bizim azabımızla onları , korkutmuştu ama onlar bu korkutmadan şüphelenmişlerdi .

    37.    And olsun ki onun konuklarını istemişlerdi , Bizde gözlerini kör ettik ; azabımı ve korkutmamı tadın .

    38.    And olsun ki sabah erken onların üzerine azap çöküvermişti .

    39.    Artık azabımı ve korkutmamı tadın .

    40.    And olsun ki , Kuran’ı öğüt olmak için kolaylaştırdık . Ama öğüt alan nerede ?

    41.    And olsun ki Firavun soyuna da korkutucular gelmişti .

    42.    Delillerimizin hepsini yalanladılar ; Bizde onları tek üstün ana ve kudretiyle yakışır bir kavrayışla kavradık .

    43.    Sizin kafirler onlardan hayırlı mı ? Yoksa kitaplarda size bir beraet kararımı var ?

    44.    Yoksa : Birbirimize arka olan büyük bir topluluğuz mu diyorlar ?

    45.    Bu topluluk yakında bozguna uğrayacak , arkasını dönüp kaçacak .

    46.    Onlara vaadedilen saattir . Saat ise daha zararlı ve daha acıdır .

    47.    Çünkü suçlular , sapıklık ve çılgınlık içindedirler .

    48.    O gün , onlar yüzüstü ateşe sürünecekler : Ateşin okşamasını tadın .


    49.    Muhakkak ki biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık .

    50.    Emrimiz , birdir ; bir göz yumup açacak kadardır .

    51.    And olsun ki sizin gibileri helak ettik . Ama ibret nerede ?

    52.    İşlediklerinin hepsi de kitaplardadır .

    53.    Büyük , küçük hepsi yazılıdır .

    54.    Muhakkak ki sakınanlar , cennetlerde ve ırmak başlarında .

    55.    Doğruluk makamında , kudretli bir hükümdar yanındadır . 


38)  SAD      38.sure      Sayfa 274 - 275 - 276 - 277 - 278

Rahman ve Rahim olan ALLAH adıyla

    -    ( Mekke’de vahyolunmuştur - 88 ayettir ) 

    1.    Sad . Öğütle dolu Kuran’a andolsun, kafirler ululanma ve isyan içindedirler.

    2.    Onlardan önce nice nesilleri helak ettik . Bağırıştılar amma , kurtuluş zamanı geçmişti .

    3.    Kendilerinden biri gelince kafirler şaşarlar , derler ki :Bu bir büyücü , bir yalancı ,

    4.    Bütün ilahları bir tek ilah mı yapıyor ? Ne acayip şey . 

    5.    İleri gelenler onlara şunu diyerek çekip gittiler : Gidin , ilahlarınıza sarılın , istenen de budur .

    6.    Biz bunu başka milletin hiçbirinde işitmedik . Bu bir uydurmadan başka bir şey değil .

    7.    Öğütleyen kitap aramızdan yalnız ona mı indirildi ? Hayır , onlar Benim öğütümden şüphe ediyorlar , çünkü onlar daha azabımı tatmadılar .

    8.    Yoksa tek üstün olan , bol vergili Rabb’inin hazineleri onların yanında mı ?

    9.    Yahut göklerin ve yeryüzünün ve arasındakilerin saltanatı onların mı ? Onlarınsa araç bulup tırmansınlar .


    10.    Onlar bölük bölük toplanmış bozguna uğratılmış bir askerdir.

    11.    Onlardan evvel , Nuh , Ad ve ordu sahibi Firavun kavmi de yalanlamışlardı ,

    12.    Semud ve Lut kavmi , Eyke’liler de yaptılar , bölükler oldular ,

    13.    Peygamberlerini yalanladılar , azabı hakettiler .

    14.    Bunlar da o tek haykırışı bekliyorlar ki hiç de gecikmez .

    15.    Derler ki : Rabb’imiz , hesap günü gelmeden başımıza geleceği veriyor .

    16.    Söylediklerine katlan ve kulumuz , güçlü kuvvetli , her vakit Bize dönen Davut’u hatırla.

    17.    Biz ona dağları ram etmiştik ; bunlar onunla beraber akşam sabah Rabb’i tenzih ederlerdi ;

    18.    Kuşlar da hep toplanır , hepsi de ona itaat ederlerdi .

    19.    Onun saltanatını kuvvetlendirdik , ona hikmet ve ayırdetmek gücü vermiştik.

    20.    O davacıların haberini almadın mı ? Hani duvarı aşarak mihraba erişmişlerdi .

    21.    Davut’un yanına girince pek korkmuştu . Demişlerdi ki : Korma , iki davacıyız , birimiz ötekine haksızlık ettik . Aramızda hak ile hükmet , ama hakkı aşma , bizi de doğru yola ilet .

    22.    İşte , bu benim kardeşimdir ; doksan dokuz dişi koyunu vardır , benim de bir . Onu bana ver dedi , çekişmede beni alt etti.

    23.    Dedi ki : Gerçekten de o senin tek dişi koyununu kendi dişi koyunları arasına katmak istemekle sana zulmetmiştir ; mallarını birbirine karıştıranlardan bazıları bazılarına haksızlık ederler ; yalnız inananlar ve iyi işler işleyenler başka ; bunlar da o kadar az ki . Davut , kendisini sınamakta olduğumuzu sandı ;Rabb’inden mağfiret diledi , yere kapandı , Ona dönüp sığındı .

    24.    Bizde suçunu örttük ; muhakkak ki o yakın olanlarımızdandır , dönüp geleceği güzel bir yer ayırdık .


    25.    Ey Davut , biz seni yeryüzüne halife yaptık , artık insanlar arasında hak ile hükmet , nefsine uyma ; o seni Allah yolundan saptırır . Allah yolundan sapanlara , hesap gününde şiddetli azap vardır .

    26.    Biz gökü , yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri boşuna yaratmadık . Bunu, kafirler böyle sanıyorlar . Kafirlerin ateşten vay hallerine .

    27.    Biz , iyi iş işleyenlerle yeryüzünde fesatı bir mi tutacağız ? Sakınanlarla eğri yolda gidenleri bir mi tutacağız ?

    28.    İşte sana mübarek bir kitap indirdik ; aklı tam olanlar ayetlerini düşünsünler ve ondan ibret alsınlar .

    29.    Davut’ a Süleyman’ı ihsan ettik . O ne güzel bir kuldu , hep Allah’a dönen bir kimse idi .

    30.    Hani bir akşam ona çok güzel atlar getirilmişti.

    31.    Dedi ki: Ben bu güzel şeyleri Rabb’imi anarak severim . Gün perdeleninceye kadar onları seyretmiş . Çevirin onları , demişti

    32.    Ve onların bacaklarını , boyunlarını okşamaya başlamıştı .

    33.    Andolsun ki Biz Süleyman’ı sınadık , tahtının üstüne bir üçlü gövde bıraktık . Sonra Bize döndü .

    34.    Dedi ki : Rabb’im , benim suçumu bağışla , bana öyle saltanat ver ki benden sonra hiç kimse nail olmasın . Çünkü en bol veren Sensin.

    35.    Biz de ona rüzgarı ram ettik , onun emrettiği yere hafif hafif eserek giderdi.

    36.    Şeytanlardan da bütün yapı kalfalarını , dalgıçları ,

    37.    Zincirlerle birbirlerine bağlanmış olan ötekileri de .

    38.    İşte bu Bizim verdiklerimizdendir ; ister harca , ister tut , hesabı yoktur .

    39.    Muhakkak ki o katımızda yakınlardandır , ve onun dönüp geleceği güzel bir yer vardır .

    40.    Kulumuz Eyüp’ü de an . Hani Rabb’ine Şöyle selenmişti : Şeytan hastalandırdı , azaba uğrattı.

    41.    Ayağınla yere vur . Yıkanacağın ve içeceğin serin su işte.


    42.    Biz ona ailesini, onlarla beraber bir mislini ihsan ettik . Tarafımızdan bir rahmet ve tam aklı olanlar için bir ibretti .

    43.    Eline bir demet sap al , onunla vur , yeminini hiç bozma , Biz , onu sabırlı bulduk .

    44.    Ne güzel bir kuldu ; hep Rabb’ine döner , Ona sığınırdı .

    45.    Kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an , kuvvetli ve kalp gözleri açık kimselerdi .

    46.    Biz onları gelecekteki yurtlarını anma huyuyla huylandırdık .

    47.    Muhakkak ki onlar katımızda en hayırlı ve seçilmiş kimselerdi .

    48.    İsmail , Elyasa , Zülkifl’ide an: hepsi de hayırlı kimselerdi.

    49.    Bu bir anıştır : Sakınanlar için muhakkak ki güzel bir yer var .

    50.    And cennetlerinin kapıları onlar için açıktır.

    51.    Orada yaslanıp oturacaklar . Yemişlerin , içeceklerin her türlüsünü isteyecekler .

    52.    Yanlarında eşlerinden gözlerini ayırmayan yaşıt eşler bulacaklar.

    53.    İşte bunlar hesap günü için vadolunan şeylerdir .

    54.    Bunlar bizim rızıklarımızdır ki bitmek tükenmek bilmez .

    55.    Bu böyle olacak . Amam azgınlar için çok kötü bir yer vardır .

    56.    Cehennemdir . Oraya atılacaklar . Orası ne kötü bir yataktır.

    57.    İşte bu . Gayet sıcak , gayet soğuk suları tadıp dursunlar,

    58.    Daha çeşitli benzerleri de vardır.

    59.    İşte sizinle beraber çekecek olna güruh . Onlar rahat yüzü görmeyecek , çünkü ateşe atılacaklar .

    60.    Diyecekler ki : Hayır , siz rahat yüzü görmeyin , başımıza bu hali getiren sizsiniz . Burası ne kötü bir durak.


TAMAMI TURKCE

 KURAN 


DOSYA

KITAP

OKU


UCRETSIZ / BEDAVA 


Link e tıkla telefonuna indir internet olmasa da her yer de okuyabilirsin


KURAN.pdf

https://www.tekhakikat.com/KURAN.pdf

55,208510 MB


HANE GLOBAL UK LIMITED

Registration Number : 12778466

United Kingdom ,  England , London


www.haneglobal.com

#ALLAH , #DIN  , #ISLAM ,#  #IBADET #KURAN #OKU , 

A#RADIGIN #TUM #CEVAPLAR  #KUR #AN #DA ,

 #OKU  #ILIM #EDIN , 

#OGREN #HURAFELERE #INANMA , 

#TUM #GERCEKLER , #ANLAYABILENE 

#TUM #GECMIS , 

TUM #GELECEK , 

#HER #SEY , 

#YARADAN #VE #YARADILAN 

 #KUR-AN DA 

#EN #DOGRUSUNU #YUCE ALLAH #BILIR


LA ILAHE ILL ALLAH

www.tekhakikat.com